logo alimabis Należy do: logo ALIMA GROUP

Wozy paszowe

SIMPLE
LINE

Seria wozów Simple Line skierowana jest do gospodarstw z mniejszym stadem (do 40 szt.), lub takich, w których budowa obory nie pozwala na użycie większych maszyn. Zmniejszone wymiary i ograniczone wyposażenie pozwalają w optymalnym stopniu na zaspokojenie potrzeb w takich gospodarstwach.

Seria wozów Simple Line skierowana jest do gospodarstw z mniejszym stadem (do 40 szt.), lub takich, w których budowa obory nie pozwala na użycie większych maszyn. Zmniejszone wymiary i ograniczone wyposażenie pozwalają w optymalnym stopniu na zaspokojenie potrzeb w takich gospodarstwach. Na standardowe wyposażenie składają się: stopa podporowa regulowana mechanicznie, drzwi wysypowe boczne (prawe/lewe) lub tylne, przekładnia planetarna, oś pojedyncza, wałek napędowy, drabinka inspekcyjna, kontranóż, sterowanie za pomocą węży hydraulicznych. Dodatkowo wóz może być wyposażony w: system wagowy z wyświetlaczem, transporter poprzeczny z tyłu wozu, dodatkowe drzwi wysypowe, rurę przeciwwysypową, dodatkowy segment wygarniający ślimaka, dodatkowy system małych noży docinających.