Projekty unijne

 

 

Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa A-LIMA-BIS Sp. z o.o. poprzez wdrożenie do produkcji innowacyjnych technologii

 

 

Projekt: Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa A-LIMA-BIS Sp. z o.o. poprzez wdrożenie do produkcji innowacyjnych technologii.

 

Cel projektu: Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa A-LIMA-BIS Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii do produkcji.

 

Planowane efekty: Przedmiotem projektu jest zakup innowacyjnych technologii jak: przecinarka plazmowa wraz z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem 1 szt., frezarka wraz z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem 1 szt., laser wraz z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem 1 szt. oraz automaty spawalnicze wraz z oprzyrządowaniem 2 szt., które zostaną wprowadzone do produkcji maszyn rolniczych.
Projekt zostanie zrealizowany poprzez realizację zadania: „Dostawa i montaż sprzętu wraz z oprzyrządowaniem”.
Realizacja niniejszego projektu przyczyni się do wzmocnienia konkurencyjności przedsiębiorstwa. Wdrożenie nowoczesnych i innowacyjnych technologii do procesów produkcji maszyn rolniczych, wpłynie na zwiększenie zdolności produkcyjnych spółki i poszerzenie jej oferty.

 

Wartość projektu: 3 257 600,00 PLN

Wartość dofinansowania: 1 140 160,00 zł PLN

Okres realizacji projektu: 04.11.2019-31.12.2020

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.