logo alimabis Należy do: logo ALIMA GROUP

Kontakt

P.P.H.U. A-LIMA-BIS Sp. z o.o.

Ul. 27 Grudnia 5, 63-000 Środa Wielkopolska, PL

tel.(+48) 61 28-538-61, fax.(+48) 61 28-669-60

 

e-mail: info@alimabis.com.pl

faktury w formie elektronicznej prosimy o przesyłanie na adres:

e-mail: faktury@alimabis.com.pl

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy

KRS Nr 0000073341, Kapitał Zakładowy: 50.000 PLN

NIP 786-00-05-495

BDO nr 000079003

A-Lima-Bis sp. z o. o. jest członkiem Rady Ekspertów i Interesariuszy Zewnętrznych przy Wydziale Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.