logo alimabis Należy do: logo ALIMA GROUP

Podstawowe zasady żywienia krów mlecznych

Żywienie krów mlecznych to jedno z najtrudniejszych zadań w ich chowie. Prawidłowe i zbilansowane posiłki to gwarancja dobrego stanu zdrowia zwierząt i ich kondycji. Potrzeby pokarmowe przeżuwaczy zależą w dużej mierze od stadium laktacji, czy ciąży. Krowa w laktacji, prócz wysokiej jakości pokarmów potrzebuje również dużo ruchu, powietrza i światła. Dawka pokarmu musi być regularnie kontrolowana, a w razie potrzeby natychmiast korygowana. Jak prawidłowo żywić krowy mleczne? Jak dobrze zbilansować paszę?

Jak zwiększyć wydajność krów mlecznych?

Podstawą uzyskania jak największej wydajności stada jest odpowiedni system żywieniowy. Ważne, by ten proces zwiększania wydajności przeprowadzać stopniowo i rozsądnie, przy zachowaniu płodności krów i dobrego stanu zdrowia. System żywieniowy musi w stu procentach pokryć zapotrzebowanie energetyczne, mineralno-witaminowe i białkowe. Przy żywieniu krów wysokowydajnych najważniejsza jest stabilizacja procesów fermentacyjnych w żwaczu. Dla osiągnięcia efektu wysokiej wydajności stosuje się dodatki do pasz, które poprawiają pobranie suchej masy. Są to zazwyczaj wyciągi z roślin i melasa.

System TMR — co to takiego?

Aby karmienie krów mlecznych przyniosło zamierzony skutek, pasze treściwe i objętościowe muszą być zmieszane i podawane krowom jednocześnie. System TMR (Total Mixed Ration), to najpopularniejszy sposób na przygotowanie dawek dla krów, które będą pokrywały zapotrzebowanie na białko, witaminy i sole mineralne.

Zanim rozpoczniemy wdrażanie systemu TMR, należy podzielić krowy na grupy żywieniowe. Według zaleceń należy wyszczególnić trzy grupy: krowy do 120 dnia laktacji, od 120 dnia do zasuszenia oraz krowy zasuszone. Do TMR należy używać jedynie dobrych kiszonek, niewskazane jest stosowanie buraków pastewnych czy mokrych wysłodków. Karmienie w systemie TMR powinno zawierać około 18 procent włókna surowego i 75% paszy objętościowej pociętej do sieczki 3-4 cm. Podawana krowom pasza nie może się rozsypywać ani zlepiać.

Wróć