logo alimabis Należy do: logo ALIMA GROUP

Wozy paszowe

ROZWIĄZANIA
NIESTANDARDOWE

Specyfika krajowego rynku, zwłaszcza wielkość obór i przeszkody w stosowaniu maszyn, powoduje, że konieczne staje się dostosowywanie wozów paszowych do konkretnych gospodarstw i stosowane muszą być niestandardowe rozwiązania.

Wszystkie wozy Alimamix, niezależnie od wielkości i typu, mimo, że bazują na wypracowanych podstawach, są projektowane każdorazow pod wymagania danego Klienta. Wynika to po części z różnorodności gospodarstw w jakich przychodzi służyć naszym maszynom, jak również z oczekiwań samego Odbiorcy. Do najczęściej spotykanych modyfikacji należą obniżenie wozu ze względu na niski wjazd do obory, szeroka gama wysypów, podajnik do dorzucania składników paszy. Każdy taki pomysł jest projektowany przez naszych konstruktorów, a następnie realizowany w naszym zakładzie w Środzie Wielkopolskiej.