logo alimabis Należy do: logo ALIMA GROUP

ALIMAMIX EVOLUTION – JAKOŚĆ I PRECYZJA POTWIERDZONA BADANIAMI

Wozy ALIMAMIX EVOLUTION precyzyjnie tną i mieszają składniki dawki pokarmowej, zadając homogenną porcję na całej długości stołu paszowego. Potwierdziły to testy niezależnej jednostki naukowej, przeprowadzone w marcu br.

Poddaliśmy analizie strukturę fizyczną dawek pokarmowych (paszy) przygotowywaną dla trzech różnych grup technologicznych (high, overflow i medium) w paszowozach marki ALIMAMIX EVOLUTION. Zbilansowane dawki TMRu zostały pocięte i wymieszane w jednoślimakowym wozie paszowym, a następnie zadane na stół paszowy.

Niezależny instytut badawczy zebrał dawki na pięciu różnych długościach (po dwie próby badawcze na każdej długości), po czym poddał je analizie pod kątem homogenności struktury fizycznej.


Wyniki badań nie pozostawiły wątpliwości i jednoznacznie potwierdziły, że testowany wóz paszowy ALIMAMIX EVOLUTION umożliwia przygotowanie homogennych dawek pokarmowych dla bydła.

Co to oznacza w praktyce?

Odpowiednie pocięcie i wymieszanie paszy za pomocą wozu paszowego pozwala na efektywne skarmienie bydła, bez strat mieszanki i zawartych w niej składników. Przekłada się to na poprawę produkcyjności, w tym na wzrost mleczności krów i przyrost opasów, a także na poprawę zdrowotności zwierząt, przemiany metaboliczne i rozrodczość.

Pośrednim rezultatem zadawania homogennych dawek przygotowanych w wozach paszowych jest ograniczenie emisji różnych zanieczyszczeń do atmosfery, ograniczone zostają też straty azotu i fosforu wymywane z magazynowych i aplikowanych odchodów, a potencjalnie także metanu. Korzyści środowiskowo-klimatyczne, wynikające z właściwości wozów paszowych, były podstawą do uwzględnienia tego rodzaju sprzętu wśród inwestycji promowanych w ramach dotychczasowych PROW.

A-LIMA-BIS to uznany w kraju i na świecie producent maszyn rolniczych: wozów paszowych ALIMAMIX EVOLUTION, rozrzutników obornika EVO SPREADER, ścielarek do słomy EVO COMFORT. Dysponuje nowoczesnym parkiem technologiczno – produkcyjnym zlokalizowanym w centrali firmy w Środzie Wielkopolskiej. Oferuje serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie całego kraju, renowacje wozów paszowych, a także noże i ślimaki do paszowozów oraz inne części zamienne.