logo alimabis Należy do: logo ALIMA GROUP

Rodzaje przyczep wykorzystywanych w pracach rolniczych

Posiadanie gospodarstwa wymaga sporego nakładu czasu i pracy. Wykonywanie codziennych obowiązków znacznie ułatwiają oraz usprawniają maszyny. Obok kombajnów czy traktorów niezbędne są przyczepy. Bez nich niemożliwe byłoby przewożenie zboża, owoców i warzyw, a nawet siana. Przed zakupem tego rodzaju sprzętu, dobrze jest zastanowić się nad tym, jaki typ przyczepy sprawdzi się najlepiej.

Jakie typy przyczep można wyróżnić?

Przyczepy rolnicze można podzielić na uniwersalne – sprawdzające się pośród wielu prac i specjalistyczne – dostosowane do wykonywania konkretnej czynności. Do najpopularniejszych typów tego rodzaju sprzętów należą:

  • przyczepy skorupowe, nazywane też wywrotowymi, które dzięki swojej budowie i dużej pojemności doskonale nadają się do przewozu buraków, ziemniaków, marchwi, ziarna czy piasku. Jedną z ich zalet jest trapezowy kształt skrzyni, co pozwala na szybki wyładunek. Wyróżnią je również duża szczelność i posiadanie przynajmniej jednej ruchomej ściany. Dzielą się one na jednoosiowe, którymi łatwo manewrować, ze względu na ich stosunkowo niewielką wagę, dwuosiowe o dużej ładowności lub trzyosiowe wykorzystywane na sporych gospodarstwach z powodu swojej pojemności;
  • przyczepy belowe, służące do przewozu siana i słomy – najczęściej są to platformy z burtami znajdującymi się na krótszych bokach. To rozwiązanie sprawia, że pomieśczą one m.in. bele bez ich przesuwania, więc ładunek dotrze bezpiecznie we wskazane miejsce;
  • przyczepy do przewozu zwierząt – wśród nich można wymienić różne modele, ponieważ są dostosowane do transportu koni, świń czy kur.

Na gospodarstwie mogą się również przydać przyczepy objętościowe, zwłaszcza przy przewozie zielonki oraz na fermach hodowlanych, a także te typu tandem. Rolnicy mogący pochwalić się dużą liczbą hektarów ziemi mogą potrzebować przyczepy do przewozu maszyn, zarówno na pole, jak i do naprawy czy przegląd. Wybór sprzętu powinien być podyktowany rodzajem prac wykonywanych w danym gospodarstwie.