logo alimabis Należy do: logo ALIMA GROUP

Grupa Alima dbając o jakość swoich produktów i wyposażenie zakładów produkcyjnych poszukuje dostawców materiałów, maszyn i podzespołów najwyższej jakości. W celu zapewnienia wysokich standardów procedury zakupowej przeprowadzamy otwarte przetargi. Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału i złożeniem oferty prosimy o zapoznanie się z naszymi procedurami i wymaganiami.

OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

 1. Dane oferenta
 2. Wymagania wynikające z zapytania ofertowego
 3. Status podatkowy VAT
 4. Termin ważności ofert (nie mniej niż 30 dni od dnia zakończenia trwania ogłoszenia)
 5. Stawkę VAT
 6. Dane kontaktowe

DODATKOWE INFORMACJE:

 1. Liczy się termin wpływu oferty do Zamawiającego
 2. Oferta musi być sporządzona w języku tożsamym do zapytania ofertowego lub w j. polskim
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do renegocjacji otrzymanych ofert
 4. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy
 5. Oferowany przedmiot zamówienia w dniu złożenia oferty nie może być przewidziany przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży
 6. W przypadku błędów lub omyłek Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia uzupełnień lub korekt z zachowanym min. 2-dniowym terminem na dostarczenie uzupełnień
 7. Niniejszy przetarg może zostać odwołany, zakończone bez dokonania wyboru Wykonawcy, a także unieważnione zarówno przed, jak i po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, bez podania przyczyny
 8. Do zapytania ofertowego zastosowania mają OWZ Zamawiającego.

Zapoznaj się z klauzulą RODO.

PRZETARGI
ELEKTRONICZNE / ELEKTRYCZNE

PPHU Alima Bis sp. z o.o. ogłasza przetarg na zakup: