logo alimabis Należy do: logo ALIMA GROUP

Nawożenie w stylu eko. Jak robić to dobrze?

Wraz ze wzrostem świadomości na temat ekologii, idea ekologicznego nawożenia pól uprawnych stała się jeszcze bardziej popularna. Metoda ta sięga korzeni przemysłu rolniczego, jednakże w późniejszym czasie została ona wyparta przez marketing dużych przedsiębiorstw, którym zależało na możliwie najwyższej sprzedaży sztucznych nawozów. W dużym uproszczeniu – nawożenie ekologiczne polega na zastąpieniu chemicznych nawozów (sztucznych), tymi pochodzenia naturalnego. Zapraszamy do lektury tekstu, w którym wyjaśniamy różnice pomiędzy poszczególnymi rodzajami nawozów ekologicznych. Który warto wybrać?

Rodzaje oraz charakterystyka ekologicznych nawozów

Do nawozów naturalnych zaliczyć można większość tzw. produktów ubocznych, które powstają w wyniku prowadzenia hodowli zwierząt, czy też uprawy ziemi. Do najpopularniejszych nawozów ekologicznych zalicza się m.in.:

  • resztki pożniwne – najczęściej występujące w postaci słomy, zawierają większość niezbędnych składników odżywczych roślin. Jednakże ze względu na dość wysoki stosunek węgla do azotu, resztki pożniwne nie mogą być stosowane jako jedyny nawóz,
  • obornik – jest mieszaniną ściółki oraz odchodów zwierzęcych. Do największych zalet stosowania tego typu nawozu należy m.in. udostępnienie składników odżywczych roślinom, poprawa jakości gleby, brak zanieczyszczenia wody. Obornik, aby był właściwie stosowany, musi zostać odpowiednio przygotowany oraz składowany. Nie zaleca się stosowania świeżego obornika na polach uprawnych,
  • nawozy zielone – składają się głównie z trawy, lucerny i kończyny. Służą jako uzupełnienie w przypadku, gdy kończą się zapasy obornika. Nie zaleca się stosowania nawozów zielonych w tzw. stanowiskach ubogich, ponieważ może to doprowadzić do ich zachwaszczenia,
  • kompost – powstaje ze składowania odpadów gospodarstwa rolniczego i domowego. W jego skład wchodzą np. chwasty bez nasion, siano nienadające się do użytku, łęty ziemniaczane, warzywa, liście, trawy, odpadki kuchenne, a nawet trociny,
  • gnojówka – występuje w płynnej postaci, zawiera duże ilości azoty i potasu. Używa się jej tylko bezpośrednio przed uprawą.

Który nawóz naturalny sprawdzi się najlepiej?

Stosowanie tylko jednego rodzaju nawozu ekologicznego może okazać się niewystarczające do uzyskania bogatej uprawy roli. Warto pamiętać o tym, że każdy z opisanych rodzajów ma swoje wady i zalety. Spośród wszystkich nawozów ekologicznych to nawożenie obornikiem jest najpopularniejsze. Podyktowane jest to faktem, że można go uzyskać w dość łatwy sposób, a jego skład bardzo dobrze wpływa na żyzność gleby oraz jakość plonów. Większość z powyższych nawozów można skutecznie aplikować za pomocą rozrzutników. Umożliwi to równomierne rozprowadzenie nawozu na całej powierzchni uprawnej.