logo alimabis Należy do: logo ALIMA GROUP

Jak dbać o dobrostan krów mlecznych?

Pod pojęciem dobrostanu znajduje się odpowiednia kondycja fizyczna i psychiczna zwierząt. Chodzi więc o zapewnienie bydłu, jak najlepszych warunków bytowych. Jest to jeden z powodów, dla których przeprowadzane są modernizacje budynków inwentarskich oraz budowane nowe. Współcześnie możemy mocno rozszerzać zakres mechanizacji prac, jakie wykonuje się przy obsłudze zwierząt.

Odpowiednie warunki dla bydła

Wybierając urządzenia rolnicze do obsługi bydła należy mieć na uwadze przede wszystkim zagwarantowanie zwierzętom optymalnych warunków bytowych. Dobrostan zwierząt można określić na podstawie ich prawidłowego rozwoju i wzrostu, dobrej płodności i wysokiej produkcyjności. Pomieszczenia inwentarskie muszą być odpowiednio dopasowane do poszczególnych grup bydła, choć w praktyce możemy obserwować ich znaczącą różnorodność. Podstawowe różnice, które zwracają uwagę to wielkość, rodzaj materiałów wykorzystanych do ich budowy, stan techniczny, wiek czy wyposażenie.

Hodowca powinien jednak mimo wszystko zapewniać zwierzętom dobrostan. Chodzi tu przede wszystkim o optymalne dla ich potrzeb warunki utrzymania. Podstawowe znaczenie pośród nich ma żywienie, pojenie, powierzchnia do wypoczynku, odpowiednia wilgotność i temperatura, wentylacja, skład powietrza czy oświetlenie. Konieczne jest ponadto rozdzielanie grup wiekowych bydła, dla których inne będą optymalne warunki utrzymania.

Co jeszcze ma znaczenie dla dobrostanu krów?

W pomieszczeniach inwentarskich kluczowe znaczenie będą miały posadzki, które nie powinny być nadmiernie śliskie, co mogłoby prowadzić do upadku, ani też nadmiernie szorstkie, co powodowałoby stopniowe ścieranie się racic. Kolejna kwestia to przegrody technologiczne, które muszą zostać dopasowane do kategorii zwierząt znajdujących się w budynku, a więc do ich wieku, czy wielkości. Mowa tu o wiązaniach, drabinach paszowych, czy przegrodach stanowisk. Pamiętajmy ponadto o odpowiednich warunkach klimatycznych, które w budynku powinny być optymalne, niezależnie od tego, jaka aura panuje na zewnątrz.