logo alimabis Należy do: logo ALIMA GROUP
tlo hale

Legend Dairy Management 2400

Program komputerowy Legend Dairy Management System 2400 jest potężnym narzędziem dla rolników. Program dostarcza raporty i wykresy dla hodowców pozwalające analizować i podejmować decyzje odnośnie stada i poszczególnych sztuk bydła. Legend Dairy Management pozwala także na identyfikacje zwierząt za pomocą pedometrów LIT 250.

Legend Dairy Management System informuje za pomocą raportów i wykresów o:

Analiza produkcji mleka:
– na każdą krowę, grupę lub całe stado;
– na każdy udój, dzień lub średnia na ponad 10 dni;
– ilość mleka, czas trwania doju, temperatura mleka i jego przewodność na każdą krowę;
– porównywanie danych pomiędzy grupami produkcyjnymi, danymi historycznymi oraz innymi parametrami;
– całkowita wydajność w laktacji.

Raporty mogą być drukowane automatyczne, ręcznie lub eksportowane do excela.

Zarządzanie dobrostanem i rozrodem stada:
– raporty prezentują stan fizjologiczny zwierząt ( zasuszenie, ruja, cielność);
– raporty z leczenia stada – szczepienia, choroby;
– raporty z inseminacji;
– raporty wycieleń;
– raporty pokazują odstępstwa od normalnej aktywności i produkcyjności zwierząt.

Wykrywanie rui u krów:
System zarządzania stadem poprzez zastosowanie pedometrów LIT250 pozwala na dokładne wykrywanie rui u krów. Działa on bezprzewodowo, odczytując dane co 15 min. System generuje dzienne raporty.

System wykrywa krowy w rui w oparciu o wzmożoną aktywność ruchową. Głównym elementem systemu jest identyfikator (pedometr), który jest małym i trwałym urządzeniem łączącym dwie funkcje jednocześnie: identyfikacja każdej krowy w stadzie oraz zliczanie kroków, które odzwierciedla poziom aktywności krowy.

Najnowsze rozwiązania w tym obszarze dają hodowcy znaczne większe możliwości zarządcze poprzez wprowadzenie dodatkowych parametrów tj. czas spoczynku krowy, częstotliwość wstawania i kładzenia się itd. Dzięki takiemu systemowi możemy w łatwy sposób oceniać komfort krów (dobrostan zwierząt jest jednym z podstawowych elementów w uzyskiwaniu coraz to lepszych wyników produkcyjnych oraz lepszej zdrowotności), podejmować decyzje związane z zarządzaniem oborą (wymian ściółki, włączenie systemu chłodzenia itp.) oraz uzyskiwać wczesne ostrzeżenia o wielu problemach zdrowotnych.

Badania dowiodły, że istnieje bezpośrednie powiązanie rui krowy ze wzrostem jej fizycznej aktywności. Praktycznym potwierdzeniem tej tezy jest ponad milion pedometrów używanych w różnych gospodarstwach całego świata. Mierząc aktywność krowy system Legend wskazuje optymalny czas do inseminacji, w ten sposób ułatwiając i poprawiając zarządzanie rozrodem w stadzie.

System Legend znacząco zwiększa wskaźniki płodności stada poprzez dokładne wykrywanie rui, pozwalając na redukcję dni laktacji (obniżenie ilości dni straconych).