logo alimabis Należy do: logo ALIMA GROUP

Dlaczego nawożenie obornikiem zyskuje na popularności?

W skład obornika wchodzą przede wszystkim odchody zwierząt gospodarskich oraz ściółki. Tradycyjny nawóz organiczny od czasów pojawienia się nawozów sztucznych jest z nimi porównywany pod względem jakości, ekologii, kosztów oraz wygody nawożenia. W ostatnich latach można zauważyć wzrost jego popularności. Dlaczego tak się dzieje?

Wpływ obornika na rośliny i glebę 

Obornik ma duże ilości makro- i mikroelementów. W jego skład wchodzą praktycznie wszystkie składniki pokarmowe niezbędne dla roślin. Są to fosfor, azot, potas, wapń, żelazo i magnez. Do tego obornik zwiększa masę organiczną gleby. Dzięki niej powstaje próchnica odpowiadająca za żyzność. Materia organiczna tworzy warstwę buforową, która umożliwia roślinom gromadzenie wody i przeżycie, kiedy będzie jej zbyt wiele. Wzbogaca ona glebę w sole mineralne oraz stwarza warunki rozwoju dla całego edafonu (bakterii, dżdżownic), które tworzą mikrostrukturę gleby. Mikroorganizmy poprawiają florę bakteryjną, zapewniają wodę i powietrze, a także utrzymują rośliny w stanie właściwej wegetacji.

Problemy z nawozami sztucznymi 

Obornik stosuje się przede wszystkim pod rośliny o długim okresie wegetacji jak kukurydza, burak, ziemniak czy rzepak. W pracy na dużej powierzchni potrzebny jest rozrzutnik do obornika. Choć efekty nawożenia nie są tak szybkie, jak przy zastosowaniu nawozów mineralnych, to składniki pokarmowe rośliny otrzymują równomiernie przez cały okres wegetacji. Wydajność nawozów sztucznych wynika z mocno skoncentrowanych składników odżywczych, a to może szkodliwie wpłynąć na rośliny oraz organizmy żyjące w glebie. Nie zwiększają one ilości próchnicy, co powoduje szybkie wyjaławianie się ziemi. Wieloletnie nawożenie nawozami mineralnymi prowadzi do jej nieurodzaju. Popularność obornika wynika także z tego, że nawozy mineralne w ostatnich latach systematycznie drożały.

Skuteczność naturalnego nawozu uzależniona od rodzaju, sposobu i czasu nawożenia. Obornik przekompostowany stosuje się wczesną wiosną przed uprawą roślin. Suszony obornik można użyć do przydomowego ogródka, a koński sprawdzi się w uprawach osłoniętych. Najlepszym czasem dla nawożenia gleb lekkich i średnich jest wiosna, a dla ciężkich jesień.