logo alimabis Należy do: logo ALIMA GROUP

Projekt nr RPWP.01.05.02-30-0162/18 realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

A-LIMA-BIS Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa A-LIMA-BIS Sp. z o.o. poprzez wdrożenie do produkcji innowacyjnych technologii”. Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz wdrożenie nowoczesnych i innowacyjnych technologii do procesów produkcji maszyn rolniczych, co wpłynie na zwiększenie zdolności produkcyjnych spółki i poszerzenie jej oferty. Dzięki realizacji projektu możliwe będzie zaspokojenie zidentyfikowanych potrzeb klientów, w zakresie oferty: tj. udoskonalonych rozrzutników, przyczep skorupowych, wozów paszowych produkowanych przez Wnioskodawcę oraz wprowadzenia do produkcji i oferty nowego produktu, jakim będzie ścielarka do słomy.

Realizacja zaplanowanych we wniosku o dofinansowanie działań, odbędzie się zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym w okresie od: 22-03-2019 do 31-12-2020.

Całkowita wartość projektu: 4 006 848,00 zł

Wartość dofinansowania Unii Europejskiej: 1 140 160,00 zł

W miniony weekend odbyła się kolejna edycja targów Ferma w Łodzi. To szczególne dla nas wydarzenie, ponieważ mieliśmy okazję pokazać na nich naszą kolejną nowość – tym razem był to EVO COMFORT 2.0. To udoskonalona wersja naszej ścielarki, którą od kilku już lat z powodzeniem oferujemy polskim hodowcom. Nowy EVO COMFORT spotkał się z dużym zainteresowaniem i otrzymał nagrodę ZŁOTY MEDAL w kategorii NOWOŚĆ. Już wkrótce pierwsze tego typu maszyny będziecie mogli zobaczyć w pracy w gospodarstwach i na specjalnych pokazach.

Dziękujemy wszystkim, którzy odwiedzili nasze stoisko. Jak zawsze frekwencja dopisała. Duże zainteresowanie i ciekawe rozmowy – to sprawia, że zawsze lubimy wracać do Łodzi. Kolejny raz za niecały rok. Zapraszamy już teraz.

Z dumą i radością chcielibyśmy powiadomić, iż nasza Spółka otrzymała Złoty Medal MTP na targach POLAGRA PREMIERY 2020 za serię wozów EVOLUTION PRO! W naszej 30- letniej historii zdobyliśmy do tej pory już 2 takie ważne dla nas wyróżnienia, w 2007 i 2010 roku. Ten najnowszy – trzeci złoty medal jest ukoronowaniem naszej ciężkiej pracy, jaką wkładamy w rozwój naszych produktów.
Dziękujemy!

W dniach 19 – 22 września tego roku na lotnisku w Bednarach odbyła się kolejna edycja targów rolniczych Agro Show. Nie mogło zabraknąć Alimy, która od wielu lat prezentuje na wystawie swoje produkty. Również w tym roku mieliśmy okazję spotkać się z naszymi Klientami. Targi niezwykle udane, co na pewno zaprocentuje w najbliższym czasie kolejnymi realizacjami. Dziękujemy wszystkim za odwiedziny na stoisku i zapraszamy na kolejną edycję.

Nasza 30-letnia już historia to intensywny rozwój od małego przedsiębiorstwa do firmy, której produkty i technologie dostępne są na 5 kontynentach w 35 krajach.

Dziś działając w 4 lokalizacjach w Polsce i posiadając 4 zakłady produkcyjne, zaopatrujemy rolnictwo i przemysł spożywczy w technologię i technikę niezbędną na każdym etapie obróbki mleka. Jesteśmy również od ponad 16 lat producentem wysokiej jakości proszku serwatkowego. 

Zaczęło się skromnie, od kilku pracowników, sprzedaży kazeiny, następnie schładzalników do mleka, stacji odbioru mleka oraz instalacji udojowych, ale przede wszystkim historia ALIMY rozpoczęła się od wyraźnej wizji założyciela i Prezesa – Tadeusza Łuczaka.

Firma rozwijała się w szybkim tempie- powstawały kolejne obiekty, działy i przede wszystkim poszerzał się asortyment produktów. Z przedsiębiorstwa handlowego, ALIMA przekształciła się w pełnowymiarową firmę produkcyjno-handlowo-usługową.

Istotnym punktem w rozwoju Spółki było utworzenie Działu Technologii i Techniki Spożywczej, zaopatrującego mleczarnie i przemysł spożywczy w urządzenia membranowe (obecnie Food Processing Technology).

Drugim niezwykle ważnym kierunkiem działalności stała się produkcja i sprzedaż wozów paszowych, rozrzutników, przyczep i ścielarek w ramach wyodrębnionego Działu Maszyn Rolniczych.

W tym czasie, nadal rozwijał się Dział Obsługi Rolnictwa (obecnie Dział Pozyskiwania Mleka), zaopatrując farmy mleczne w hale, instalacje i roboty udojowe oraz pozostały sprzęt niezbędny do hodowli bydła mlecznego.

W 2005 roku ze struktur ALIMY, została wydzielona nowa niezależna spółka – Alima Pack Systemy Pakowania, zajmująca się sprzedażą i inżynieringiem dotyczącym kompletnych linii pakujących i paletyzujących.

Ze względu na duże zapotrzebowanie na sprzęt dla farm mlecznych w najbardziej mleczarskim regionie Polski – Podlasiu, Zarząd postanowił otworzyć w 2012 r. w Podgórzu pod Łomżą – Centrum Obsługi Rolnictwa (COR). Głównym celem tego oddziału jest zaopatrywanie farmerów ze wschodniej części Polski w maszyny rolnicze, schładzalniki, instalacje udojowe i pozostałe urządzenia dla hodowców. COR gwarantuje również serwis tych urządzeń oraz zapewnia opiekę posprzedażową.

Grupę ALIMA uzupełniają dwie nowoczesne proszkownie serwatki, zlokalizowane w miejscowościach Góra oraz Złotów. W 2018 roku została utworzona marka ALIMA WHEY POWDER, promująca serwatkę na rynkach całego świata.

Produkty ALIMY są obecne nie tylko na rynku krajowym czy europejskim, ale również w Azji, Ameryce Północnej, Ameryce Południowej oraz Afryce.

Sukces i historię 30-tu lat ALIMA GROUP można podsumować imponującym wolumenem produkcyjno-sprzedażowym:

=> 1 800 MASZYN ROLNICZYCH

=> 250 INSTALACJI I ROBOTÓW UDOJOWYCH

=> 14 000 SCHŁADZALNIKÓW

=> 230 INSTALACJI MEMBRANOWYCH

=> 45 000 TON SERWATKI

=> 2 700 MASZYN PAKUJĄCYCH I ZASZYWAJĄCYCH

Jesteśmy dumni z naszych osiągnięć i wierzymy, że przez kolejne lata będziemy równie efektywnie służyć polskiemu oraz światowemu przemysłowi i rolnictwu.

Dziękujemy wszystkim naszym Klientom, Partnerom i przede wszystkim Pracownikom za te wspaniałe i pełne sukcesów 30 lat.

Twórzmy dalej wspólnie tę historię!