logo alimabis Należy do: logo ALIMA GROUP

Prawidłowe żywienie krów mlecznych to kluczowa kwestia w pozyskiwaniu pełnowartościowego mleka. Zdobycze nowoczesnej technologii pozwalają na znaczne zwiększenie ich wydajności, a tym samym na pozyskiwanie większych zasobów niż dotychczas. Tu pojawia się pytanie – czy w dzisiejszych czasach, gdy wymagania rynku wciąż rosną, a wraz z nimi potrzeby produkcyjne, żywienie krów bez wykorzystania wozu paszowego wciąż jeszcze ma sens?

(więcej…)

Rozrzutnik obornika (inaczej adapter) to niezbędna maszyna w każdym gospodarstwie rolnym, ułatwiająca codzienne prace. Dzięki niej jest możliwe rozwożenie i rozrzucanie obornika, kompostu, nawozu lub innych produktów rolniczych. Zastosowanie rozrzutnika można poszerzyć o dodatkowe funkcje, instalując burtę, co dodatkowo ułatwi wszelkie prace i pozytywnie wpłynie na ich wydajność oraz jakość.

(więcej…)

Pod pojęciem dobrostanu znajduje się odpowiednia kondycja fizyczna i psychiczna zwierząt. Chodzi więc o zapewnienie bydłu, jak najlepszych warunków bytowych. Jest to jeden z powodów, dla których przeprowadzane są modernizacje budynków inwentarskich oraz budowane nowe. Współcześnie możemy mocno rozszerzać zakres mechanizacji prac, jakie wykonuje się przy obsłudze zwierząt.

(więcej…)

Sprzęt i wyposażenie wykorzystywane do prowadzenia gospodarstwa rolnego musi się odznaczać wysoką wytrzymałością, tak by zmniejszyć ryzyko wystąpienia awarii. Wszelkie przestoje podczas prac polowych czy obsługi zwierząt hodowlanych są kłopotliwe i kosztowne. Wszystkie podzespoły urządzeń mechanicznych podczas eksploatacji mogą jednak ulec zużyciu, a w takich sytuacjach kluczowy będzie dobry dostęp do części do maszyn rolniczych, co pozwoli na możliwie szybkie usunięcie usterki. Przekonajmy się, jakie podzespoły najczęściej wymagają wymiany.

(więcej…)

Paszowóz, czyli wóz paszowy to maszyna niezbędna w gospodarstwie, w którym hodowane są krowy. Urządzenie umożliwia sprawne przygotowywanie oraz dozowanie paszy. Składa się on z pojemnego zbiornika z grubej blachy, noży i mieszadeł zapewniających precyzyjne cięcie i dokładne rozrabianie składników karmy. Paszowóz umożliwia też podawanie mieszanki bezpośrednio zwierzętom poprzez otwory wysypowe lub taśmy transportowe. 

(więcej…)

Automatyzacja rolnictwa przyczynia się do wzrostu efektywności hodowli oraz znacząco usprawnia pracę w gospodarstwie. Jedną  z kluczowych maszyn, na którą decyduje się coraz więcej rolników, jest paszowóz. Wozy paszowe odgrywają istotną rolę w gospodarstwach ukierunkowanych na hodowlę bydła.

(więcej…)

W skład obornika wchodzą przede wszystkim odchody zwierząt gospodarskich oraz ściółki. Tradycyjny nawóz organiczny od czasów pojawienia się nawozów sztucznych jest z nimi porównywany pod względem jakości, ekologii, kosztów oraz wygody nawożenia. W ostatnich latach można zauważyć wzrost jego popularności. Dlaczego tak się dzieje?

(więcej…)

Praca na gospodarstwie pochłania wiele czasu i energii. W związku z tym dobrze sięgnąć po praktyczne rozwiązania pozwalające na szybsze wykonywanie danych czynności. Jednym z nich jest zainwestowanie w ścielarkę, dzięki której sprawnie, bez niepotrzebnego dźwigania czy ciągłego schylania się, można wymienić podłoże w kurniku. Jakie jeszcze zalety ma tego rodzaju sprzęt?

(więcej…)

Stworzenie odpowiednio zbilansowanej diety, właściwie dostosowanej do takich czynników jak wiek, stadium laktacji, czy ewentualna ciąża krowy jest niezwykle ważnym elementem prowadzenia hodowli. Ma wpływ nie tylko na samopoczucie i zdrowie zwierzęcia, ale także jakość dawanego przez nie mleka. Dlatego właśnie tak istotne jest zapoznanie się z rekomendowanymi zasadami żywienia krów, a także uważna obserwacja reakcji ich organizmów na podawaną paszę i wprowadzanie drobnych zmian, które będą w stanie zwiększyć ich zadowolenie oraz utrzymać je w dobrym zdrowiu. 

(więcej…)

Rozrzutniki do obornika są urządzeniami, które znacznie przyśpieszają pracę na roli, czyniąc ją prostszą i o wiele bardziej wydajną. Ich zadaniem jest równomierne rozprowadzanie nawozu, aby ziemia była lepiej użyźniona, a rosnące na niej rośliny cechowały się wyższą jakością. Dzięki zastosowaniu kół identycznych z tymi, jakie są stosowane w ciągnikach, rozrzutnik jest w stanie pracować w każdych warunkach, nawet na najtrudniejszym terenie, również tym o grząskim, nieregularnym podłożu. Jego ważną cechą jest również łatwość w używaniu oraz przystosowaniu do innych warunków: odpowiednio zaprojektowane modele mogą łatwo zostać przekształcone w przyczepy transportowe i doskonale radzą sobie również z materiałem innym niż obornik – na przykład wapnem, pomiotem kurzym lub innym nawozem o podobnej konsystencji. 

Jaką funkcję pełni łańcuch do rozrzutnika? 

Aby jednak rozrzutniki do obornika odpowiednio spełniały swoją funkcję, niezwykle ważne jest wyposażenie ich w odpowiednie części. Do najistotniejszych należy łańcuch, którego zadaniem jest przekazywanie napędu od kół jezdnych do taśmy, na której znajduje się obornik. Dzięki temu będzie się ona przesuwać i przenosić nawóz do walców, będących w stanie rozrzucić go po pobliskim terenie na odległość nawet 18 metrów – zależnie od wykorzystywanego materiału, jego wagi oraz sypkości. 

Dobry łańcuch to rozrzutnika musi charakteryzować się kilkoma istotnymi cechami. Przede wszystkim, musi być wytrzymały – przez większość czasu jest mocno naciągnięty i znajduje się pod dużym obciążeniem. Wytrzymanie go jest jednym z jego najważniejszych zadań. Dlatego bardzo ważne, aby łańcuch został stworzony z wysokiej jakości stali. Najistotniejszym czynnikiem jest odporność na zrywanie, którą są w stanie zapewnić elementy o odpowiedniej klasie wykonania. Z racji częstej eksploatacji powinien być również trwały i odporny na działanie czynników atmosferycznych. Warto więc zdecydować się na części ocynkowane, skutecznie zabezpieczone przed korozją. Dzięki temu łańcuch będzie w stanie odpowiednio służyć przez wiele długich lat.