logo alimabis Należy do: logo ALIMA GROUP

W skład obornika wchodzą przede wszystkim odchody zwierząt gospodarskich oraz ściółki. Tradycyjny nawóz organiczny od czasów pojawienia się nawozów sztucznych jest z nimi porównywany pod względem jakości, ekologii, kosztów oraz wygody nawożenia. W ostatnich latach można zauważyć wzrost jego popularności. Dlaczego tak się dzieje?

(więcej…)

Praca na gospodarstwie pochłania wiele czasu i energii. W związku z tym dobrze sięgnąć po praktyczne rozwiązania pozwalające na szybsze wykonywanie danych czynności. Jednym z nich jest zainwestowanie w ścielarkę, dzięki której sprawnie, bez niepotrzebnego dźwigania czy ciągłego schylania się, można wymienić podłoże w kurniku. Jakie jeszcze zalety ma tego rodzaju sprzęt?

(więcej…)

Stworzenie odpowiednio zbilansowanej diety, właściwie dostosowanej do takich czynników jak wiek, stadium laktacji, czy ewentualna ciąża krowy jest niezwykle ważnym elementem prowadzenia hodowli. Ma wpływ nie tylko na samopoczucie i zdrowie zwierzęcia, ale także jakość dawanego przez nie mleka. Dlatego właśnie tak istotne jest zapoznanie się z rekomendowanymi zasadami żywienia krów, a także uważna obserwacja reakcji ich organizmów na podawaną paszę i wprowadzanie drobnych zmian, które będą w stanie zwiększyć ich zadowolenie oraz utrzymać je w dobrym zdrowiu. 

(więcej…)

Rozrzutniki do obornika są urządzeniami, które znacznie przyśpieszają pracę na roli, czyniąc ją prostszą i o wiele bardziej wydajną. Ich zadaniem jest równomierne rozprowadzanie nawozu, aby ziemia była lepiej użyźniona, a rosnące na niej rośliny cechowały się wyższą jakością. Dzięki zastosowaniu kół identycznych z tymi, jakie są stosowane w ciągnikach, rozrzutnik jest w stanie pracować w każdych warunkach, nawet na najtrudniejszym terenie, również tym o grząskim, nieregularnym podłożu. Jego ważną cechą jest również łatwość w używaniu oraz przystosowaniu do innych warunków: odpowiednio zaprojektowane modele mogą łatwo zostać przekształcone w przyczepy transportowe i doskonale radzą sobie również z materiałem innym niż obornik – na przykład wapnem, pomiotem kurzym lub innym nawozem o podobnej konsystencji. 

Jaką funkcję pełni łańcuch do rozrzutnika? 

Aby jednak rozrzutniki do obornika odpowiednio spełniały swoją funkcję, niezwykle ważne jest wyposażenie ich w odpowiednie części. Do najistotniejszych należy łańcuch, którego zadaniem jest przekazywanie napędu od kół jezdnych do taśmy, na której znajduje się obornik. Dzięki temu będzie się ona przesuwać i przenosić nawóz do walców, będących w stanie rozrzucić go po pobliskim terenie na odległość nawet 18 metrów – zależnie od wykorzystywanego materiału, jego wagi oraz sypkości. 

Dobry łańcuch to rozrzutnika musi charakteryzować się kilkoma istotnymi cechami. Przede wszystkim, musi być wytrzymały – przez większość czasu jest mocno naciągnięty i znajduje się pod dużym obciążeniem. Wytrzymanie go jest jednym z jego najważniejszych zadań. Dlatego bardzo ważne, aby łańcuch został stworzony z wysokiej jakości stali. Najistotniejszym czynnikiem jest odporność na zrywanie, którą są w stanie zapewnić elementy o odpowiedniej klasie wykonania. Z racji częstej eksploatacji powinien być również trwały i odporny na działanie czynników atmosferycznych. Warto więc zdecydować się na części ocynkowane, skutecznie zabezpieczone przed korozją. Dzięki temu łańcuch będzie w stanie odpowiednio służyć przez wiele długich lat. 

Posiadanie gospodarstwa wymaga sporego nakładu czasu i pracy. Wykonywanie codziennych obowiązków znacznie ułatwiają oraz usprawniają maszyny. Obok kombajnów czy traktorów niezbędne są przyczepy. Bez nich niemożliwe byłoby przewożenie zboża, owoców i warzyw, a nawet siana. Przed zakupem tego rodzaju sprzętu, dobrze jest zastanowić się nad tym, jaki typ przyczepy sprawdzi się najlepiej.

(więcej…)

Zakup maszyny to spora inwestycja, która znacznie poprawi jakość pracy przez najbliższe parę lat. W związku z tym musi być to przemyślany wybór. Planując nabycie rozrzutnika obornika, warto zwrócić uwagę na istotne parametry, a także zdecydować się na model jedno- lub dwuosiowy. Który z wariantów będzie bardziej przydatny w pracy na gospodarstwie?

(więcej…)

Prowadzenie gospodarstwa jest zadaniem, które wymaga dużej wiedzy i doświadczenia. Jednak w obecnych czasach ważny jest jeszcze jeden czynnik. Jak pokazują badania z roku na rok rośnie znaczenie nowoczesnych maszyn i sprzętów, które pozwalają zautomatyzować wiele ważnych, czasochłonnych procesów i sprawiają, że efektywność prowadzonych prac stale się zwiększa. W gospodarstwach nastawionych głównie na hodowlę krów ważną rolę odgrywają wozy paszowe. Czym one są? Na jakiej zasadzie działają? I dlaczego są tak popularne? Odpowiedź na te pytania znajdziesz w naszym artykule. 

(więcej…)

Paszowozy to maszyny, bez których wielu rolników nie wyobraża sobie codziennego funkcjonowania. Ułatwiają one karmienie zwierząt hodowlanych poprzez odpowiednie, automatyczne dawkowanie paszy. Sposoby dziennego dawkowania uzależnione są od wielu czynników takich jak stan zwierząt (laktacja, zasuszenie), ich aktualna wydajność, system utrzymania, wielkość stada oraz rodzaje preferowanych pasz.

(więcej…)

Projekt nr RPWP.01.05.02-30-0162/18 realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

A-LIMA-BIS Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa A-LIMA-BIS Sp. z o.o. poprzez wdrożenie do produkcji innowacyjnych technologii”. Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz wdrożenie nowoczesnych i innowacyjnych technologii do procesów produkcji maszyn rolniczych, co wpłynie na zwiększenie zdolności produkcyjnych spółki i poszerzenie jej oferty. Dzięki realizacji projektu możliwe będzie zaspokojenie zidentyfikowanych potrzeb klientów, w zakresie oferty: tj. udoskonalonych rozrzutników, przyczep skorupowych, wozów paszowych produkowanych przez Wnioskodawcę oraz wprowadzenia do produkcji i oferty nowego produktu, jakim będzie ścielarka do słomy.

Realizacja zaplanowanych we wniosku o dofinansowanie działań, odbędzie się zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym w okresie od: 22-03-2019 do 31-12-2020.

Całkowita wartość projektu: 4 006 848,00 zł

Wartość dofinansowania Unii Europejskiej: 1 140 160,00 zł

Choć są pewne standardy dotyczące produkcji wozów paszowych, to jednak obory występują w różnych konstrukcjach i nie zawsze da się wjechać typowym modelem i bez problemu go obsługiwać w każdych warunkach. Jak znaleźć sprzęt odpowiadający nietypowym wymaganiom?

(więcej…)